Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng

Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng là công cụ tác nghiệp giúp tự động hóa thực hiện các công việc nghiệp vụ thuộc quy trình và thủ tục xét duyệt thi đua khen thưởng

Phần Mềm Quản Lý Thi Đua Khen Thưởng ứng dụng CNTT vào Công tác hành chính:

- Sản phẩm phần mềm quản lý thi đua khen thưởng là ứng dụng CNTT vào công tác hành chính của Ban Thi đua các cấp, chạy trên giao diện thân thiện, dễ sử dụng.

- Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng là hệ thống hỗ trợ cho việc quản lý dữ liệu về thi đua khen thưởng theo phạm vi khen thưởng của đơn vị.

- Quản lý quyết định khen thưởng và chi tiết đến đối tượng được khen thưởng.

- Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng giúp theo dõi quá trình khen thưởng của cá nhân, tập thể để làm cơ sở xét duyệt khen thưởng ở mức cao hơn.

- Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng giúp chiết xuất báo cáo nhanh gọn, giảm bớt gánh nặng trong quá trình lưu trữ và tham vấn tài liệu

Phần Mềm Quản Lý Thi Đua Khen Thưởng có thể giúp bạn điều gì?

- Phần mềm là công cụ tác nghiệp hàng ngày của cán bộ thực hiện công tác khen thưởng.

- Giúp hình thành cơ sở dữ liệu điện tử của cơ quan về công tác thi đua khen thưởng.

- Cho phép nhập dữ liệu tự động từ văn bản đề nghị của đơn vị cấp dưới.

- Cho phép in quyết định khen thưởng tự động.

- Lập và in tờ trình đề nghị khen thưởng tự động.

Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng như một thư viện về quá trình khen thưởng. của đơn vị. Khi cần tra cứu hoặc tìm kiếm thông tin sẽ rất nhanh và tiện lợi.

Giảm tải trong quá trình lưu giữ tài liệu và thống kê.

Chức Năng Cơ Bản:

1. Phân hệ danh mục: Quản lý các tên đơn vị, cá nhân được đề nghị khen thưởng.

2.  Phân hệ quản lý tờ trình các cấp trong phần mềm quản lý thi đua khen thưởng:

Quản lý tờ trình của đơn vị cấp dưới và của tỉnh về việc đề nghị khen và khen cho các tập thể và cá nhân bao gồm cả danh sách kèm theo tờ trình.

3. Phân hệ quản lý quyết định trong Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng:

Quản lý quyết định khen thưởng của các cấp, lưu trữ các thông tin của quyết định khen thưởng cũng như là danh sách được khen thưởng.

4. Phân hệ quản lý quỹ trong phần mềm quản lý thi đua khen thưởng:

+ Quản lý quỹ khen thưởng hàng năm.

+ Quản lý chi khen thưởng cho các cá nhân đơn vị.

5. Phân hệ tìm kiếm, báo cáo thống kê

+ Cho phép tìm kiếm theo tất cả các trường đã được cập nhật vào phần mềm.

+ Báo cáo danh sách các cá nhân, tập thể đã được khen thưởng hàng năm.

+ Báo cáo danh sách các loại hình khen thưởng đã được khen thưởng.

+ Báo cáo danh sách các tờ trình của cấp tỉnh và cấp dưới tỉnh.

+ Báo cáo quyết định khen thưởng của các cấp.

6. Phân hệ quản lý hệ thống

+ Đăng ký người sử dụng.

+ Khai báo nhóm người sử dụng.

+ Danh sách người sử dụng theo nhóm người sử dụng.

+ Phân quyền sử dụng.

Phản hổi của bạn về bài viết trên

Bài viết xem nhiều

Thiết kế website chuyên nghiệp
Bảng báo giá dịch vụ thiết kế website
Dịch vụ cắt html css
Dịch vụ cắt html css
3/24/2018 12:26:21 PM
Thiết kế phần mềm theo yêu cầu
Dịch vụ quay phim TVC
Dịch vụ quay phim TVC
7/8/2016 12:37:38 PM
Dịch vụ Domain - Hosting
Dịch vụ Domain - Hosting
7/8/2016 12:38:04 PM

Tin tức mới nhất

Bảng tin công ty

Dịch vụ thiết kế website cao cấp là gì ?

Dịch vụ thiết kế website cao cấp là gì ?

Dịch vụ thiết kế website là dịch vụ xây dựng, thiết kế website chyên nghiệp cho các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức nhằm quảng bá, giới thiệu hay nâng cao hiệu quả kinh doanh

Thông tin tuyển dụng

Tuyển dụng lập trình viên 9 - 2015

Tuyển dụng lập trình viên 9 - 2015

Nhằm đáp ứng hoạt động mở rộng kinh doanh trong năm 2015, SLK.VN mời bạn cùng hòa nhập vào môi trường làm việc năng động và sáng tạo.

Blog công nghệ

Thiết kế Website bán hàng: Nền móng của thương mại điện tử

Thiết kế Website bán hàng: Nền móng của thương mại điện tử

Việc thiết kế Website bán hàng phục vụ việc kinh doanh trực tuyến đặt nền móng vững chắc để doanh nghiệp tham gia vào thương mại điện tử.

Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý trung tâm anh ngữ ileader

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý trung tâm anh ngữ ileader

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý trung tâm anh ngữ ileader